house_project_online

  • house_project_online

house_project_online

Architectucal Style:

Area:

Rooms:

Baths:

Stories:

Garage:

PROJEKTOVANJE, LEGALIZACIJA, SRTUCNI NADZOR, TEHNICKA KONTROLA, ETAZIRANJE OBJEKTA

Projektni biro STUDIO W je biro čije su osnovne usluge projektni konsalting i arhitektonsko projektovanje. Osnovan je 2015.god.u Beogradu od strane Dip.ing.arh.Vladana Veličkovića (rođ.1984).

U dosadašnjem radu realizovali smo brojne projekte u saradnji sa spoljnjim saradnicima - inženjerima sa licencama za izradu projekata elektoinstalacija, konstrukcije, termomašinskih instalacija i klimatizacije.

Izradili smo projekte za objekte različitih namena – projekte za stambene i stambeno-poslovne objekte, projekte za industrijske objekte, trgovinske centre, sportske, hotelsko-ugostiteljske ob. i sl.

Opredeljene ovog projektantkog biroa od samog početka jeste stručnost i efekasnost u poslu uz poštovanje profesionalne etike (posedovanje licenci za obavljanje delatnosti), pravnih standarda i stalno usavršavanje u okviru arhitektonske i projektantske prakse. U okviru svojih delatnosti spremni smo da ponudimo sledeće usluge:

1.PROJEKTOVANJE

- izrada idejnih i glavnih projekata (sa projektima instalacija, elaboratom protivpožarne zaštite, elaboratom energetske efikasnosti objekta i dr.) - izrada projekata enterijera

2.LEGALIZACIJA

- izrada projekata za legalizaciju objekata izgradenih bez građ. dozvole

3.STRUČNI NADZOR

4.ETAŽIRANJE OBJEKTA

5.TEHNIČKI PRIJEM OBJEKTA

6.KONSALTING

- pribavljanje svih potrebnih papira i dozvola za gradnju

- savetovanje u procesu pripreme i izgradnje objekata, procena tržišne i građevinske vrednosti nekretnina i sl.

- stručni nadzor prilikom realizacije projekta izgradnje

- izrada studije opravdanosti ulaganja u izgradnju objekata

Projektovanje, Legalizacija, Stručni nadzor, Etažiranje objekta, Tehnička kontrola, Tehnički prijem objekta, Izrada 3d modela, Projektovanje enterijera, Izrada projekta vodovoda i kanalizacije....

house_project_online